The SPRING duo

Slávka Pěchočová – piano, Petr Verner – violin

 

Umělecká spolupráce Slávky Pěchočové s Petrem Vernerem se datuje od roku 2009, kdy se poprvé setkali v klavírním kvartetu. Dalším společným projektem už bylo angažmá dua v Beethovenově večeru, kde zazněla mj. Sonáta F dur op. 24 "Jarní" a tato sonáta dala podnět ke vzniku i názvu komorního dua.

SPRING DUO pravidelně konzultuje s profesorem Ivanem Moravcem a své projekty připravuje s promyšlenou tématickou dramaturgií.

Toto umocňuje navíc flexibilita obou hráčů. V recitálu lze vyslechnout kompozice jak pro housle a klavír, tak pro violu a klavír a v neposlední řadě pro klavír sólový.

SPRING DUO  také vystupuje jako SPRING ENSEMBLE. Po celou dobu své existence totiž zároveň spolupracuje s řadou umělců české instrumentální elity jako je například Bohuslav Matoušek, Michal Kaňka, Pavel Nejtek, Jan Talich, Martina Bačová, Tomáš Jamník, Ludmila Peterková ad.

 

Slávka Vernerová - Pěchočová           

www.pechocova.cz           

Po absolutoriu pardubické konzervatoře ve třídě prof. Martina Hršela studovala v letech 1998 – 2003 na pražské AMU u prof. Ivana Moravce v magisterském a až do roku 2007 v doktorském programu. Kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka bylo tématem práce teoretické a souborná nahrávka kompletního sólového i komorního Janáčkova díla nedílná praktická součást dizertace.

Absolvovala také mistrovské kurzy u Nelly Akopian a v roce 2002 tříměsíční postgraduální studium v Londýně na Royal College.

Slávka je vítězkou Mezinárodní Smetanovy klavírní soutěže v Hradci Králové 96 a laureátkou některých zahraničních jako Wroclaw 95, Missouri 98, Wales 2001.

Opakovaně se představila na festivalu Mladé pódium v Karlových Varech a roku 2004 vystoupila v cyklu Matiné na mezinárodním festivalu Pražské jaro. Byla angažována různými orchestry jako ČF, FOK, Gunma Symphony Orchestra, Royal Liverpool Orchestra, a další s řadou dirigentů v čele s Liborem Peškem, Jiřím Bělohlávkem, Martinem Turnovským, Jakubem Hrůšou apod. V létě 2009 byla pozvána k hostování s BBC Symphony Orchestra na festivalu PROMS v Royal Albert Hall v Londýně.

Se sólovými recitály byla zařazena mj. do cyklů Světová klavírní tvorba (FOK), Tonnhalle (Zurich), Concert Series in Osaka ad. 

Slávka se rovněž věnuje komorní hudbě: hraje v Dvořákově klavírním kvartetu, je členkou Kinsky Trio Prague a vyhledávanou klavíristkou pro spolupráci s předními instrumentalisty a ansámbly české hudební scény.

V roce 2002 s ní Česká televize v rámci cyklu pořadů Bez limitu natočila 40 min. portrét (režisér Jan Mudra).

 

 

 

 

Petr Verner       

www.vernercollegium.cz                        

Petr Verner je jedním z nejvšestrannějších hudebníků své generace. Kromě hry na housle se věnuje i viole a dirigování.

Pražskou konzervatoř absolvoval ve třídě prof. Jiřího Ziky. Následovala studia na pražské Akademii múzických umění u profesorů Milana Škampy, Lubomíra Malého a Jana Pěrušky.  Zásadní význam pro jeho orientaci měla pak především osobnost českého houslisty a dirigenta prof. Josefa Vlacha. Zúčastnil se také mezinárodních kurzů komorní hry u profesorů F. Beyera, Ch. Poppena a E. Feltze v NěmeUložitcku a u Melos kvarteta ve Švýcarsku.

V roce 1985 se stal členem vynikajícího Vlachova kvarteta Praha, kde působil do roku 2005. S tímto souborem koncertoval v USA, Japonsku, na Novém Zélandu a ve většině zemí Evropy. Zároveň působil i v Českém komorním orchestru.

V současnosti se je především uměleckým vedoucím a sólistou rodinného ansámblu Verner Collegium, členem Dvořákova klavírního kvarteta a spolupracuje s mnoha renomovanými umělci a komorními soubory.

V letech 1994 – 2009 byl šéfdirigentem Bumova komorního orchestru. V roce 2006 navázal dirigentskou spolupráci s vynikajícím Komorním orchestrem Pavla Hasse – dříve „Roxy Ensemble“ Jako sólista účinkoval s řadou orchestrů (Pražský komorní orchestr, Jenaer Phillharmonie, Český komorní orchestr, Jihočeská komorní filharmonie, Talichův komorní orchestr, Verner Collegium a j.)..

Diskografie Petra Vernera již čítá 40 CD s širokým komorním i sólovým repertoárem.